FULL SCHEDULE

นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบาย

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2555

บริษัท มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมโดยมิได้ดำเนินธุรกิจที่มุ่งหวังเพียงแต่กำไรเท่านั้น แต่ยังหวังที่จะคืนกำไรให้กับสังคมทั้งในแง่จริยธรรมและคุณธรรม โดยวิธีการต่างๆ ทั้งในเรื่องของรูปแบบของรายการที่เรานำเสนอ และในปี 2555 ที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมดังนี้

ประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี ของจังหวัดปทุมธานี

เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติด โดยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทางบริษัทและส่วนงานราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ โดยรณรงค์ให้เยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติดและเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องสมัครใจเข้ารับการบำบัดและฟื้นฟู เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด โดยการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมงานการกุศลร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดแสดงผลงานศิลปะตามท้องถนนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีโดยเป็นการนำเสนอผลงานของศิลปินชั้นนำจากประเทศต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก โดยใช้ชื่องานว่า "We Love Siam Square" ด้วยแนวคิด "Siam Street Fest" โดยเปิดโอกาสและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กลุ่มเป้าหมายทั้งของชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชมการแสดงศิลปะจากเหล่าศิลปินชั้นนำ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มชื่อเสียงสยามสแควร์ ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวใจกลางเมืองและแหล่งท่องเที่ยวแฟชั่นให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลปีมหัศจรรย์ประเทศไทย "Miracle Thailand Year"

ประชาสัมพันธ์และร่วมสนับสนุนสมทบทุนในการจัดงาน "จุฬาฯ วิชาการ ประจำปี 2555" ครั้งที่ 14

ขึ้นภายใต้แนวคิด "เสาหลักแห่งปัญญา สืบราชมรรคาพัฒนาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้ทางบริษัทได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมของคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่แพร่หลายด้วย

ร่วมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการในองค์กรคนพิการทั่วประเทศ ในงาน "วันคนพิการสากล 2555"

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานคนพิการ 2555 ที่อาคารใหม่สวนอัมพร โดยทางบริษัท ได้ร่วมประชาสัมพันธ์และสมทบทุนให้กับการจัดงานดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ รวมถึงจัดจำหน่ายดอกแก้วกัลยาและผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการ เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพให้กับผู้พิการที่ยังด้อยโอกาสให้ออกไปเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ

ประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมงานการกุศล "งานกาชาดประจำปี 2555" ณ สวนอัมพร

ประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมงานการกุศล "งานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2555"

และร่วมเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสนับสนุน "ดอกมะลิ" ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมงานการกุศล "3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก"

โดยร่วมเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสนับสนุน "ดอกป๊อปปี้" ของมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก

ประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมงานการกุศล งาน "วันมหิดล"

เพื่อรำลึกถึงพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย สมเด็จพระมหิดลธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และร่วมรณรงค์นำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ โดยการเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสนับสนุน "ธงมหิดล" ของ โรงพยาบาลศิริราช

ประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมงาน "โครงการสมโภชพุทธชยันตี 2,600 ปีและมหกรรมพุทธบูชาพระทันตธาตุฯ"

สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระพุทธศาสนาได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกครบ 2,600 ปี

ประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในงาน "ตำรวจสัมพันธ์สัญจร"

ประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมโครงการพลังน้ำใจไทย "Power of Thai"

ร่วมกับองค์กรบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ 12 บริษัท ระดมทุนบริจาคเพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษา โดยเน้นการซ่อมแซมและฟิ้นฟูโรงเรียนในต่างจังหวัดและที่อยู่รอบกรุงเทพฯจำนวน จำนวน 84 แห่ง ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากอุทกภัย