FULL SCHEDULE

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 26 กันยายน 2561 16:39

ชื่อย่อหุ้น: WORK สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 42.00 ปริมาณซื้อขาย: 1,011,200
เปลี่ยนแปลง: +0.25 % เปลี่ยนแปลง: +0.60
ช่วงราคาระหว่างวัน: 41.75 - 42.25 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 35.75 - 105.00

 

Chart Type