FULL SCHEDULE

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 22 มีนาคม 2561 16:39

ชื่อย่อหุ้น: WORK สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 61.50 ปริมาณซื้อขาย: 6,194,900
เปลี่ยนแปลง: -2.50 % เปลี่ยนแปลง: -3.91
ช่วงราคาระหว่างวัน: 60.75 - 64.75 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 52.00 - 105.00

 

Chart Type