FULL SCHEDULE

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 16 กรกฎาคม 2561 11:54

ชื่อย่อหุ้น: WORK สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 44.25 ปริมาณซื้อขาย: 503,700
เปลี่ยนแปลง: -1.00 % เปลี่ยนแปลง: -2.21
ช่วงราคาระหว่างวัน: 43.75 - 44.75 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 35.75 - 105.00

 

Chart Type