FULL SCHEDULE

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 18 มกราคม 2562 16:39

ชื่อย่อหุ้น: WORK สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 22.50 ปริมาณซื้อขาย: 827,500
เปลี่ยนแปลง: -0.30 % เปลี่ยนแปลง: -1.32
ช่วงราคาระหว่างวัน: 22.40 - 23.00 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 22.10 - 85.50

 

Chart Type