FULL SCHEDULE

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 24 มกราคม 2561 16:35

ชื่อย่อหุ้น: WORK สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 78.50 ปริมาณซื้อขาย: 1,382,600
เปลี่ยนแปลง: -0.75 % เปลี่ยนแปลง: -0.95
ช่วงราคาระหว่างวัน: 78.25 - 79.75 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 47.75 - 105.00

 

Chart Type