FULL SCHEDULE

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 01 มีนาคม 2564 16:36

ชื่อย่อหุ้น: WORK สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 15.80 ปริมาณซื้อขาย: 1,548,500
เปลี่ยนแปลง: -0.30 % เปลี่ยนแปลง: -1.86
ช่วงราคาระหว่างวัน: 15.50 - 16.10 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 5.30 - 18.70

 

Chart Type